Belz- Beit Chilkiya

Belz- Beit Chilkiya  Head of Institution:
Administrator: Rabbi Amram Yosef Moshkovits
Address: Moshav Beit Chilkiya
P.O.B:
City: Beit Chilkiya   76815
Country/State: Israel
Site:
more details: Telephone 1:
Telephone 2:
Fax:
Company number:
Contact:580084614
Rav Chaim Zvi Pinchevsky  
Categories:
Yeshivot-Yeshiva High School
All right reserved © Olam hatora
Developed By gashtop
Index of institution/organization | Index of Kashruth | Add Institution |