עץ חיים

עץ חיים  Head of Institution: הרב צמח מאזוז שליט"א
Administrator: הרב יאיר טרבלסי הי"ו
Address: 21 Ben Zoma St.
P.O.B: 2750
City: Bnei Brak   5112701
Country/State: ישראל
Site:
more details: Telephone 1:
Telephone 2:
Fax:
Company number:
Contact:580008589
harav yair  
Categories:
Yeshivot-Preparatory Yeshiva
All right reserved © Olam hatora
Developed By gashtop
Index of institution/organization | Index of Kashruth | Add Institution |