14/07/2024 יום ראשון ח' תמוז תשפ"ד

אודותינו

עולם התורה - מהו?

'עולם התורה' הינו מאגר נתונים אינפורמטיבי אמין ומדויק, האוגר בתוכו את כל המידע אודות מוסדות התורה והחסד הקיימים בארץ הקודש ובעולם. המאגר, כמעין אנציקלופדיה, מאפשר לכל יהודי באשר הוא להגיע לכל המידע הדרוש לו בתחום זה. בעיקר עומד המאגר לשימושם של בעלי יכולת המעוניינים לתרום מהונם למטרות חשובות, והופעת מוסד במאגרי 'עולם התורה' משמשת להם כמסמך 'טאבו' המעיד על קיומו של המוסד

'עולם התורה' – מטרתנו?

מאגר 'עולם התורה' הוקם ע"מ לסייע לתורמים מסביב לעולם – פרטיים, וועדות וקרנות – לקבל מידע אמין אודות נמעני התרומות. מאגר 'עולם התורה' מגשר על פני ימים ויבשות, ומעניק לבעלי היכולת רשת בטחון לתרומותיהם.

עצם קיומו של מאגר הנתונים הזה, חוסם את שני סוגי אספני הצדקה הפיקטיביים הנפוצים: ממציאי מוסדות שאינם קיימים. ואספנים ש'כביכול' אוספים למוסדות קיימים ומפורסמים, בעוד שבמוסדות המדוברים לא שמעו מעולם על שלוחים אלו האוספים עבורם תרומות, והכסף עובר ישירות לחשבונותיהם האישיים האוספים המדוברים

'עולם התורה' – מאחורי הקלעים:

מאחורי הקלעים של 'עולם התורה' עומדת מערכת, אשר הקימה צוותים האמונים לתת מענה לצרכי 'עולם התורה' בארץ ובעולם. דגש מיוחד הושם על הצוות האחראי על ארגון המידע ובדיקת אמינותו. צוות זה הוא האחראי על אישור או על שלילת פרסום מוסד במאגר המידע של 'עולם התורה', והוא אף עומד בקשר שוטף עם יהודי הפזורה. אלו האחרונים, ששים ומודים על השירות המיוחד אותו הם מקבלים מ'עולם התורה'

מערכת 'עולם התורה', שקיבלה את ברכתם ועידודם של כל הרבנים מכל גווני הקשת היהודית, עומדת, איפוא, בקשר רציף עם תורמים וועדות הצדקה בעולם. קשר זה בא לידי ביטוי בעיקר במידע אותו מבקשים התורמים ממערכת 'עולם התורה' לבדוק.

ההתלבטות הגדולה ב'עולם התורה' הייתה במעבר למהדורה הווירטואלית. מלחמתם של גדולי ישראל בתקשורת האלקטרונית אינה מותירה בספק את הצורך להתנזר מתקשורת זו, לכן, רק לאחר שאושר המאגר ע"י חברת 'נתיב' – שהיא האלטרנטיבה הכשרה ברשת – הועלה הוא לאוויר.

'עולם התורה' – פעם והיום:

בעבר – בשנת תש"ס/2000, החלה מערכת 'עולם התורה' את פעילותה, אז הופיע מאגר הנתונים במהדורה המודפסת. מהדורה זו הופצה בריכוזי יישוב יהודיים מסביב לעולם, תוך מתן דגש על תורמים ידועים, וועדות או קרנות צדקה מרכזיות. זמן קצר לאחר שהופיע המדריך הראשון, הכירו רבים מיהודי התפוצות במעלת מיזם זה, ובקשו לקבל עותק מהמדריך לעצמם. גם המדריך השני, שהופיע בשנת תשס"ה/2005, זכה לתהודה רבה, ומאות בקשות לקבלת עותקים התקבלו במערכת 'עולם התורה'.

היום – לאחר שרבו הדרישות, שהתקבלו מיהדות הפזורה להדפסת עותקים נוספים ושליחתם ויחד עם ההכרה, כי מהדורה מודפסת הינה מוגבלת ביכולת הפצתה, הוחלט ב'עולם התורה' לשים דגש על מאגר הנתונים הווירטואלי, שהיה קיים גם בעבר, אך במהדורה זניחה.

המהדורה הווירטואלית הועדפה על פני המהדורה המודפסת בשל סיבות רבות, ביניהן: יכולת ההפצה הבלתי מוגבלת, יכולת העדכון ברמה יום יומית, והיכולת להכיל מידע רב יותר.

יחד עם המעבר למהדורה הווירטואלית, הוחלט ב'עולם התורה' להרחיב את המאגר, שבעבר כלל רק מוסדות בארץ ישראל, לכלל מוסדות התורה מסביב לעולם. כמו-כן, התווסף גם מידע נוסף אשר בימים אלו מאורגן ואמיתותו נבדקת

'עולם התורה' - בקשתנו:

יחד עם כל ההשתדלות והמאמצים לבדיקת המידע, שטוחה בזאת הבקשה בפני כל אשר בידו מידע היכול להוסיף על מאגר הנתונים, לפנות אל המערכת ולעדכנה.

מערכת 'עולם התורה' מבטיחה להיענות לכל בקשה בעניין מידע כזה או אחר, לבחון כל מידע ברגישות הראויה, ולעמוד לעזר בכל הנדרש.

כל הזכויות שמורות © עולם התורה אינדקס המוסדות המלא | אינדקס הכשרויות המלא | הוספת מוסד |